0599-696490

Omzetbelasting Landbouw

Heeft u bij optie altijd recht op aftrek van omzetbelasting?

De kop van dit artikel suggereert dat dit niet altijd het geval is. Deze conclusie is juist.

Omzetbelasting wordt voor de agrarische wereld steeds belangrijker. Waar tot voor kort bijna iedere agrarische ondernemer in de landbouwregeling zat is dit de laatste jaren sterk gewijzigd. Administratief hebben de agrarische ondernemers en hun adviseurs een inhaalslag moeten maken. Waar voorheen de omzetbelasting buiten het hele administratieve verhaal gehouden kon worden daar is het nu een verplichting geworden om de omzetbelasting administratief ook te verwerken. Door de moeilijke fiscale wetgeving heeft de omslag nogal wat vragen opgeroepen. Ook kon het de Belastingdienst niet ontgaan dat er veel agrarische ondernemers ”in de BTW” gingen zoals dat in het spraakgebruik heet.

De Belastingdienst heeft door de vele extra aangiften die ingeleverd werden meer werk moeten verzetten. Ook hebben zij op basis van de extra aangiften die binnen kwamen meer controles uitgevoerd, met name binnen de provincie Drenthe. Naar verluidt is de belastingdienst gegevens aan het verzamelen om een landelijke controle omzetbelasting uit te voeren in de landbouwsector, hiervoor worden de gegevens gebruikt zoals deze verzameld zijn binnen de provincie Drenthe.

Nu wordt de soep meestal niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend maar een gewaarschuwd man telt voor twee. Nu zal uw adviseur bij het overgaan van de landbouwregeling naar situatie van normaal ondernemerschap voor de BTW keurig zijn huiswerk hebben gedaan. Dus willen wij daar niet op ingaan, wel willen wij een paar praktische problemen aankaarten waar veelal (nog) niet bij stilgestaan wordt.

Wist u dat de omzetbelasting die in rekening gebracht wordt voor bemiddeling bij verkoop of diensten die worden verricht bij verkoop van landerijen niet aftrekbaar is. Deze omzetbelasting is dus een extra kostenpost.

Wist u dat de omzetbelasting in rekening gebracht bij verkoop van aandelen van een BV ook niet aftrekbaar is. De laatste jaren is het gebruik van de besloten vennootschap in de landbouw sterk toegenomen door allerlei fiscale constructies. Overdracht van aandelen is vrijgesteld van omzetbelasting maar hierdoor mag BTW die in rekening gebracht wordt voor advisering in verband met de overdracht of verkoop niet in aftrek worden gebracht.

Pacht en verhuur van onroerende zaken is bij wet vrijgesteld van omzetbelasting. Uitzondering hierop is dat u ook voor onroerende zaken net als voor de landbouwregeling kunt opteren voor belaste verhuur. Als u geopteerd heeft levert de omzetbelasting geen problemen op en is alle omzetbelasting inzake de verhuur van de onroerende zaken aftrekbaar. Wederom is de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht voor zaken aangaande de vrijgestelde verhuur weer niet aftrekbaar.

Als laatste willen wij de overdracht van uw onderneming behandelen. De overdracht van uw onderneming is vrijgesteld van omzetbelasting. Deze vrijstelling is letterlijk in de wet opgenomen. Zo wordt omschreven dat overdracht van een zelfstandigheid van goederen die aangemerkt kan worden als een onderneming, gezien wordt als overdracht van een onderneming, ook als dit slechts een deel van uw onderneming is. En ook hier is de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht inzake de advisering omtrent de verkoop of overdracht niet aftrekbaar.

Van BTW in rekening gebracht bij diensten ten behoeve van verkoop van een onderneming met toepassing van art. 31 van de wet op de omzetbelasting is de omzetbelasting niet aftrekbaar, dit is namelijk een vrijgestelde levering.

Genoemde voorbeelden zijn niet limitatief maar wel sprekend voor de landbouw.

Waarom noemen wij nu bovenstaande voorbeelden. Niet om u bang te maken, niet om onrust te zaaien maar het is goed dat u zich realiseert welke risico’s u wellicht loopt. De gemiddelde ondernemer wordt door de fiscus gebruikt als een onbezoldigd incassobureau waarbij de risico’s bij de ondernemer blijven liggen en als hij zijn werk niet goed doet krijgt hij ook nog boetes, een onjuiste toepassing van de omzetbelasting leidt tot zeer nare consequenties want bij een onjuiste verwerking wordt de omzetbelasting een omzetdalingsbelasting, dus zorg dat u uw omzetbelastingzaken op orde houdt.