pexels-matthias-zomer-422200

Wet en Regelgeving

BTW berekenen bij verleasen of verkoop van melkquotum?

Ondanks het feit dat er in verschillende media veel aandacht besteed is aan het onderwerp ‘BTW en melkquotum’ blijft deze materie de gemoederen bezig houden. Vaak worden er nog steeds fouten gemaakt bij het verwerken van verhuur- en verkooptransacties, die grote financiële gevolgen kunnen hebben. In de basis zijn de volgende punten van belang:

  • Is het verleasen altijd belast met BTW?
  • Is de verkoop door een landbouwer die “ in de BTW zit” (of die een BTW belaste neventak heeft) altijd belast met BTW?
  • Is de verkoop van melkquotum door een ondernemer die reeds gestaakt is, belast met BTW?
  • Mag verkoop van quotum van een “landbouwregelaar” altijd zonder BTW heffing?

De antwoorden op bovengenoemde vragen zijn niet altijd logisch en er zijn de nodige bijzonderheden, daarom zullen wij de punten stuk voor stuk bespreken.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De energie investeringsaftrek (EIA) is een investeringsmaatregel waarbij ondernemers 41,5% van de investeringskosten in energiebesparende technieken en/of duurzame toepassingen van energie kunnen aftrekken van de winst van hun onderneming. De EIA levert je dubbel voordeel op omdat je minder energiekosten hebt en je betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voorbeelden die voor deze regeling in aanmerking komen zijn de melk-voorkoeler maar ook energie-zuinige verlichtingssystemen.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vrijwillige Afschrijving Milieu Investeringen (VAMIL)

MIA en VAMIL zijn fiscale aftrekregelingen op milieuvriendelijk bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Bij de MIA is er een extra fiscale aftrek voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze kan 13,5%, 27% of 36% zijn van de investeringskosten. Bij de VAMIL-regeling bepaalt de ondernemer zelf hoe op het aangeschafte bedrijfsmiddel wordt afgeschreven, dit kan zijn in één keer of verspreid over meerdere jaren. Bij deze regeling kan men een groot liquiditeitsvoordeel en rentevoordeel behalen omdat, indien er in één keer wordt afgeschreven er op korte termijn minder belasting afgedragen dient te worden.