Author picture

Accijns tijdelijk verlaagd in 2022

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter.

Bedrijven kunnen onder voorwaarden teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Teruggaaf alleen voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo’n opslagplaats.

De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals:

 • tankstations
 • transportbedrijven
 • loon- en grondverzetbedrijven
 • glastuinbouwbedrijven
 • landbouwbedrijven
 • hoveniersbedrijven

Het gaat dus niet om particulieren die brandstof in hun auto hebben.

Voorwaarden voor teruggaaf

Wil je teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

Zorg dat je deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

 • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
 • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
 • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk

Je krijgt alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet je kunnen aantonen. Bewaar alle gegevens en bewijzen in jouw administratie. Als we erom vragen, moet je de gegevens en bewijzen kunnen overleggen.

Vraag om teruggaaf via Mijn Douane

Kies in Mijn Douane voor het tabblad ‘accijns’ en daarna bij ’teruggaaf’ voor ‘Teruggaaf o.g.v. art. 84b WA’. Bereken zelf het bedrag dat u terugkrijgt. Dit zijn de teruggaafbedragen per liter:

 • 17,3 cent (ongelode benzine)
 • 11,1 cent (diesel)
 • 4,1 cent (LPG en LNG)

Naheffing in 2023

Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd.

Mocht je hulp nodig hebben met de aanvraag, neem dan gerust contact met ons op.