0599-696490
3
sep

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 4

2018 begint een bijzonder jaar te worden, alle weerrecords worden gebroken. Waar er in mei enorme stortbuien vielen die alle records braken, bleek dit een voorbode te zijn van lange, warme en extreme recorddroogte. Ondertussen komen de eerste productieresultaten binnen en die zijn niet goed te noemen. In de basis worden alle sectoren in de landbouw getroffen, akkerbouwproducten sterven vroegtijdig af of geven ondermaatse producten, de opbrengst van voerproducten zijn ook niet goed en dit kan vrij snel tot problemen gaan leiden. Wij zijn geen doemdenkers en proberen altijd in oplossingen te denken, maar ik denk dat we wel mogen stellen dat 2018 een moeilijk jaar is. De overheid komt de agrarische ondernemer tegemoet door een regeling te treffen voor degene die hun belasting nog niet hebben betaald. Dit is geen regeling met kwijtschelding maar slechts uitstel van betaling. Ondanks al het vorenstaande treft u een gewone nieuwsbrief aan met daarin de aangekondigde droogtemaatregelen, verschillende artikelen die betrekking hebben op de fosfaatrechten en een artikel over het GLB vanaf 2021. Wij wensen u veel leesplezier en sluiten af met een kreet uit mijn dialect voor iedereen, want veranderen kunnen we het niet: “ Gewoon kop d’r veur!”

W. Hulshof

Download