0599-696490

Samenstellen Jaarrekening

trippel aaa verzorgt complete jaarrekeningen voor bedrijven waarvoor de verplichte accountantscontrole niet geldt. Mocht voor uw onderneming de accountantscontrole wel verplicht zijn, trippel aaa heeft haar accountancy werkzaamheden ondergebracht bij triacc Adviseurs & Accountants B.V..

Uw bedrijf is niet controleplichtig als het een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een BV), en voor twee opeenvolgende boekjaren onder 2 van de 3 onderstaande criteria blijft:

• 50 of meer werknemers
• € 12 miljoen of meer omzet
• € 6 miljoen of meer balanstotaal