0599-696490

Samenstellen Jaarrekening

trippel aaa verzorgt complete jaarrekeningen voor bedrijven waarvoor de verplichte accountantscontrole niet geldt.

Uw bedrijf is niet controleplichtig als het een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een BV), en voor twee opeenvolgende boekjaren onder 2 van de 3 onderstaande criteria blijft:

• 50 of meer werknemers
• € 12 miljoen of meer omzet
• € 6 miljoen of meer balanstotaal