0599-696490

landbouwregeling

Vanaf 1 januari 2018 wordt de BTW wetgeving voor de landbouw aangepast. De zogenaamde landbouwregeling wordt dan afgeschaft, wat houdt dit in?

Vanaf 1 januari 2018 zal iedere agrarische ondernemer, dus ook bijv. de veehandelaren, BTW-ondernemer zijn en zullen bijna alle bijzondere bepalingen zijn afgeschaft. Velen van u hebben geopteerd en zitten al in de BTW. Mocht u de landbouwregeling nog toepassen, dan dient u vanaf 1 januari 2018 met vorenstaande rekening te houden en moet u voor al uw prestaties BTW berekenen. Daar staat tegenover dat u aftrekrecht voor de BTW krijgt voor alle kosten die u maakt.

Ook is besloten het lage BTW tarief af te schaffen voor:
1. 1. de levering van broedeieren voor pluimvee;
2. 2. de levering en het vervoer van gas en minerale oliën voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van
tuinbouwproducten;
3. 3. voor de diensten aan landbouwers door agrarische loonbedrijven, door fokinstellingen enz.;
4. 4. diensten verricht door boekhoud- en belastingadviesbureaus;
5. 5. het bewaren, drogen, koelen enz. van goederen welke de landbouwers hebben voortgebracht of geteeld, alsmede het vervoer van die goederen naar veilingen.

Bovenstaande houdt voor de agrarische ondernemer in dat hij voor loonwerk, maar ook bijv. voor een voerregeling, vanaf 1 januari 2018 het hoge tarief in rekening moet brengen.

Op dit moment wordt verwacht dat agrariërs die per 1 januari 2018 worden aangemerkt als BTW-ondernemer per brief zullen worden geïnformeerd door de Belastingdienst. Bent u bekend als agrariër bij de Belastingdienst (IB-ondernemers in box I), dan is actieve aanmelding als BTW-ondernemer dus niet nodig. Ingeval dit later wijzigt en wel actief aanmelding moet plaatsvinden, zullen wij u daarover informeren en dit – indien gewenst – regelen.

Onze adviseurs zijn van bovenstaande op de hoogte en kunnen u van dienst zijn mocht u nog vragen hebben.