0599-696490

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 3

Hierbij weer onze vertrouwde nieuwsbrief. Om te beginnen melden wij dat de trippel aaa organisatie een
accountantsorganisatie is geworden, dit heeft te maken met gewijzigde wetgeving, voor u zullen er, door deze wijziging, geen veranderingen plaats vinden. Op 25 mei is de nieuwe AVG wetgeving van toepassing, veel mkb ondernemingen zijn hier (nog) niet echt mee bezig en daar waar de accountancy ons geen extra werk of problemen bezorgt doet de nieuwe AVG wetgeving wel. Deze wetgeving is ook op u van toepassing daarom hebben wij een groot artikel gewijd aan deze wetgeving. Wij als organisatie hebben veel privacygevoelige informatie van u waar wij vanzelfsprekend zeer vertrouwelijk mee omgaan, de wetgeving voegt hier nog een aantal eisen aan toe. Zo dienen wij van u een verwerkersovereenkomst te hebben om al uw gegevens te mogen verwerken. De nieuwe wet eist dat wij dit in een overeenkomst dienen vast te leggen. Wat een overeenkomst van uw zijde dient te zijn. Wij begrijpen dat dit voor een niet juridisch of administratief ingesteld bedrijf niet eenvoudig is en daarom zullen wij er voor zorgen dat u binnenkort een blanco overeenkomst krijgt die door u ingevuld moet worden, zonder deze overeenkomst mogen wij wettelijk gezien geen zaken met u doen. De wetgeving stelt nog meer eisen, de grote lijn staat in het voornoemd artikel. Feit is dat de overheid er veel aandacht aan besteed maar zelf ook niet exact weet wat de eisen zijn, een deel zal de komende jaren ingevuld gaan worden. Eenvoudiger gaat de AVG wetgeving het niet maken. Naast voornoemde problematiek ook aandacht voor een aantal specifiek agrarische zaken zoals het GLB budget, derogatie, subsidies, Friesland Campina en een stukje voor de zelfzuivelaars. Wij wensen u veel leesplezier toe.

W. Hulshof

Download