0599-696490

Agrarische Nieuwsbrief 2019 | 5

De afgelopen periode is voor de agrarische sector roerig geweest. De kans is aanwezig dat een en ander niet snel in een rustig vaarwater gaat komen. Het gevoel heerst, dat met veel pijn en moeite alle rechten uit het vuur moeten worden gesleept en dat weinig tot niets door de beleidsbepalers aan de sector wordt gegund. Dit in tegenstelling tot de publieke opinie die bijna volledig aan de kant van de agrariërs staat. Laten we duidelijk zijn. Wij zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om de sector te helpen en van dienst te zijn en gaan er dan ook van uit dat er voor de sector een goede oplossing gaat komen. Mocht dit niet het geval zijn dan is het oprichten van een nieuwe boerenpartij wellicht dichterbij dan menigeen denkt. Het kan ook een goede oplossing zijn om de stem van agrarisch Nederland geen onderdeel meer van een grote politieke partij te laten zijn, maar volledig één of meerdere eigen agrarische stemmen te hebben in de Tweede Kamer. In dit kader heb ik het urgentieprogram van 1967 van de boerenpartij er eens op nageslagen en veel punten uit dit program zijn, na een aanpassing naar de huidige tijd, nu ook van toepassing. In deze nieuwsbrief vanzelfsprekend verschillende punten die betrekking hebben op de ontstane meningsverschillen. Wij wensen u veel leesplezier! Laat ik afsluiten met een uitspraak/kreet die een tweede kamerlid altijd uitsprak aan het einde van een betoog in de Tweede Kamer: “ en verder zijn wij van mening dat boeren voor de voedselvoorziening in Nederland zorgen en daarom een speciale beschermde status in de Nederlandse economie verdienen”. W. Hulshof

Download