0599-696490
25
nov

Agrarische Nieuwsbrief 2019 | 5

De afgelopen periode is voor de agrarische sector roerig geweest. De kans is aanwezig dat een en ander niet snel in een rustig vaarwater gaat komen. Het gevoel heerst, dat met veel pijn en moeite alle rechten uit het vuur moeten worden gesleept en dat weinig tot niets door de beleidsbepalers aan de sector wordt gegund. Dit in tegenstelling tot de publieke opinie die bijna volledig aan de kant van de agrariërs staat. Laten we duidelijk zijn. Wij zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om de sector te helpen en van dienst te zijn en gaan er dan ook van uit dat er voor de sector een goede oplossing gaat komen. Mocht dit niet het geval zijn dan is het oprichten van een nieuwe boerenpartij wellicht dichterbij dan menigeen denkt. Het kan ook een goede oplossing zijn om de stem van agrarisch Nederland geen onderdeel meer van een grote politieke partij te laten zijn, maar volledig één of meerdere eigen agrarische stemmen te hebben in de Tweede Kamer. In dit kader heb ik het urgentieprogram van 1967 van de boerenpartij er eens op nageslagen en veel punten uit dit program zijn, na een aanpassing naar de huidige tijd, nu ook van toepassing. In deze nieuwsbrief vanzelfsprekend verschillende punten die betrekking hebben op de ontstane meningsverschillen. Wij wensen u veel leesplezier! Laat ik afsluiten met een uitspraak/kreet die een tweede kamerlid altijd uitsprak aan het einde van een betoog in de Tweede Kamer: “ en verder zijn wij van mening dat boeren voor de voedselvoorziening in Nederland zorgen en daarom een speciale beschermde status in de Nederlandse economie verdienen”. W. Hulshof

Download
30
sep

Agenda: Rundvee & mechanisatie beurs op 29-30-31 oktober 2019 in Hardenberg

Onze agrarische adviseurs en specialisten staan voor u klaar op de rundvee & mechanisatie vakdagen!

Zien en spreken wij u op 29, 30 of 31 oktober? Evenementenhal Hardenberg

23
aug

Agrarische Nieuwsbrief 2019 | 4

Onze samenleving is constant in beweging. De administratieve wereld is daar een onderdeel van. Begin 2018 werden wij geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving inzake de accountancy. Onderdeel van deze regelgeving is dat, indien een administratieve organisatie een accountant in dienst heeft, alle cliënten van dat concern moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die gelden voor accountants. Wij hebben in eerste instantie de keuze gemaakt om aan deze regelgeving te voldoen. Echter zijn wij, na ruim een jaar ervaring met deze regelgeving en de verdere aanscherping van die regelgeving, tot de conclusie gekomen dat dit niet passend is bij onze organisatie. Aan de ene kant brengt de regelgeving – vanwege de vele extra te vervullen formaliteiten – een kostprijsstijging met zich mee voor onze cliënten. Dit terwijl de toegevoegde waarde vaak niet of moeilijk valt uit te leggen. Daarnaast zijn de medewerkers een groot deel van hun tijd bezig met het voldoen aan formele regels en het invullen van formulieren in plaats van bezig te zijn met dat waar het naar onze mening eigenlijk om gaat: de inhoud.

Vanwege deze redenen is door trippel aaa – triacc in goed overleg afscheid genomen van onze accountant en daarmee ook van de daarbij horende regelgeving. Wij zijn van mening dat dit niet ten laste zal gaan van de kwaliteit (inhoud) van onze producten. Om de kwaliteit voor de toekomst ook verder te waarborgen, zullen wij ons aansluiten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Deze organisatie zal ons onder andere periodiek controleren om te kijken of wij aan de voorwaarden (blijven) voldoen die zij aan een boekhouding en aansluitende diensten stellen. Voor specifieke accountantsdiensten hebben wij een overeenkomst met een externe accountant afgesloten. Mocht u dus bijvoorbeeld een accountantsverklaring nodig zijn, dan schakelen wij deze accountant voor u in. Ook wat dat betreft blijft onze dienstverlening dus op het huidige niveau. Verder in deze nieuwsbrief artikelen aangaande fosfaat, het zaaien van wintergraan na snijmais, groenbemester en mestbalans. Ook nog een artikel over het buiten werking stellen van de PAS, dat verregaande invloed kan hebben op de agrarische wereld. Wij wensen u veel leesplezier.


W. Hulshof

Download
14
jun

Doe jij mee aan onze foto actie?

Wij willen graag onze kantoren aankleden met mooie foto’s van u en/of uw bedrijf/ product. Maar ook andere foto’s zijn van harte welkom! Denk aan mooie natuurfoto’s uit onze nabije omgeving, dieren, bedrijven en productfoto’s. Wees creatief! Er mag veel, maar lees wel even de voorwaarden hieronder.

De mooiste foto’s zullen wij vergroten tot fotobehang voor onze vier kantoren, maar ook gebruiken in fotolijsten. De lijsten gaan rouleren op onze kantoren.

Uw naam en het verhaal van het gefotografeerde object/ personen zullen wij bij de foto’s plaatsen. Naast dat uw foto’s met naam een prominente plek binnen onze kantoren krijgt valt er ook iets te winnen:

een Culinair verrassingsmenu voor 2 personen t.w.v. € 89,90!

U mag de foto(‘s), uw gegevens en toestemmingsformulier(en) mailen naar info@trippelaaa.nl of bij grote foto’s via www.wetransfer.nl (gratis) onder vermelding van Foto actie.

Voorwaarden

U mag zoveel foto’s insturen als u wilt, maar doe dit wel voor 31 juli 2019  

Grote (panorama)foto’s gemaakt door een (spiegelreflex)camera; minimaal formaat 3200 x 2400 pixels en 300 dpi). Maar hoe beter de kwaliteit van de foto, hoe scherper het behang op de muur wordt. Let op, foto’s die gemaakt zijn met een mobiele telefoon voldoen niet aan eisen qua grootte voor onder andere het fotobehang. De foto’s mogen als Jpeg of Tiff worden aangeleverd

Ingevulde AVG toestemmingsformulier voor gebruik van uw ingezonden foto(’s) en gebruik van gefotografeerde objecten/ gebouwen/ personen

Klik hier voor het AVG toestemmingsformulier