0599-696490

Nieuws - Pagina 2 van 6 - trippel aaa

1
feb

Agrarische Nieuwsbrief 2019 | 1

Beste Relatie, 2019 is begonnen en wij hopen dat dit jaar een beter jaar voor een ieder zal worden dan 2018. Op het moment van schrijven van dit voorwoord heeft koning winter ons in de greep en een laag sneeuw bedekt ons land, strenge vorst is voorspeld en zijn de rayonhoofden informeel al bij elkaar geroepen, of toch net niet? Wat ik daarmee zeggen wil is, dat alles half januari al weer bij het oude is en de waan van dedag al weer toeslaat en misschien is dat ook wel goed. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat alle wet- en regelmakers het weer druk hebben gehad, want deze nieuwsbrief gaat eigenlijk alleen maar overwijzigingen die van toepassing zijn vanaf 2019. Artikelen aangaande graasdierpremies, stikstofgebruiksnormen, graslandvernieuwing, vanggewassen namais, het gesloten systeem aangaande drijfmest en de MIA-Vamil hebben allemaal onder het vergrootglas van de wetmakers gelegen, dit allemaal in de lijn dat ook onder het huidige politiek klimaat de wet- en regelgeving opnieuw toegenomen is. Laten we hopen dat 2019 een beter jaar wordt en dat voornoemde regeldruk zal gaan afnemen, hoewel ik daar een hard hoofd in heb. Mocht u vragen hebben aangaande de besproken artikelen schroom dan niet om één van onze adviseurs te bellen. W. Hulshof

Download
18
jan

Special Lonen 2019

Hierbij de Special Lonen 2019 met informatie over varia loon- en premieheffing, AVG, arbeidsrecht en varia, wet tegemoetkomingen loondomein, wet DBA, Dga gebruikelijke loon en pensioen in eigen beheer en bijtelling auto.

Download
30
nov

Golfevent 2018

Golfevent 2018

Samen met Compromise Domino en Trip advocaten en Notarissen hebben wij op vrijdag 28 september het golfevent 2018 bij de Drentsche Golf & Country Club georganiseerd! We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en sportieve dag.  De deelnemers konden eerst genieten van een lunch en na het welkomstwoordje van Wietze Hulshof kon het golfen dan ook echt beginnen. Halverwege de dag werden de wedstrijddeelnemers voorzien van catering. De clinicdeelnemers konden in het clubhuis even uitrusten voor de Par3-wedstrijd. Rond 16:45 kwamen de eerste flights alweer binnen. Na het golfen werd de barbecue aangestoken en het buffet geserveerd. Na het diner wachtte daar alleen nog de prijsuitreiking. Voor de winnaars van de Par3 wedstrijd is er een kennismakingsles door de DGCC beschikbaar gesteld. Daarnaast hadden we de longest en de neary voor zowel de dames als de heren en uiteraard plaats 1, 2 en 3 van de wedstrijd. Tot slot kregen alle deelnemers nog een leuk bedankje ter herinnering aan deze leuke sportieve dag!

Graag willen wij alle sponsoren en deelnemers bedanken voor deze geslaagde dag.

 

23
okt

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 5

Het is een bijzonder jaar. Op moment van schrijven van dit voorwoord is het half oktober en de weersverwachting is dat het morgen 28 graden kan worden en dan nog wel in Nederland. Laten we hopen dat de doemdenkers geen gelijk krijgen en volgend jaar weer een normaal Nederlands jaartje wordt met voldoende regen wind en zon, echter aan 2018 kunnen we weinig meer veranderen en een topjaar gaat het echt niet meer worden, helaas. Deze nieuwsbrief staat voor een groot deel in het teken van fosfaat. Zo zijn er artikelen geschreven aangaande de fosfaatbank, de herbeschikking, lease en over mest zelf. Ook gaat het over de stikstof inzake de ontwikkelingsruimte PAS. Verder bespreken we nog twee andere artikelen; de subsidieregeling jong landbouwers en het mogen oogsten van vanggewassen. Wij hopen dat deze nieuwsbrief iets toevoegt aan uw kennis en dat u wellicht van deze kennis weer gebruik kunt maken.

W. Hulshof

Download

8
okt

Special Miljoenennota 2019

Verlaging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, afschaffing van de dividendbelasting, versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, inperking van de looptijd van de 30%-regeling; een
greep uit de fiscale plannen van het kabinet voor de komende jaren.
Deze Special Miljoenennota 2019 bevat voorstellen voor u en uw bedrijf. De plannen zullen in de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking, tenzij anders is vermeld.

 

Download

 

Let op!
De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over alle plannen beslissen.

3
sep

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 4

2018 begint een bijzonder jaar te worden, alle weerrecords worden gebroken. Waar er in mei enorme stortbuien vielen die alle records braken, bleek dit een voorbode te zijn van lange, warme en extreme recorddroogte. Ondertussen komen de eerste productieresultaten binnen en die zijn niet goed te noemen. In de basis worden alle sectoren in de landbouw getroffen, akkerbouwproducten sterven vroegtijdig af of geven ondermaatse producten, de opbrengst van voerproducten zijn ook niet goed en dit kan vrij snel tot problemen gaan leiden. Wij zijn geen doemdenkers en proberen altijd in oplossingen te denken, maar ik denk dat we wel mogen stellen dat 2018 een moeilijk jaar is. De overheid komt de agrarische ondernemer tegemoet door een regeling te treffen voor degene die hun belasting nog niet hebben betaald. Dit is geen regeling met kwijtschelding maar slechts uitstel van betaling. Ondanks al het vorenstaande treft u een gewone nieuwsbrief aan met daarin de aangekondigde droogtemaatregelen, verschillende artikelen die betrekking hebben op de fosfaatrechten en een artikel over het GLB vanaf 2021. Wij wensen u veel leesplezier en sluiten af met een kreet uit mijn dialect voor iedereen, want veranderen kunnen we het niet: “ Gewoon kop d’r veur!”

W. Hulshof

Download

4
jun

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 3

Hierbij weer onze vertrouwde nieuwsbrief. Om te beginnen melden wij dat de trippel aaa organisatie een
accountantsorganisatie is geworden, dit heeft te maken met gewijzigde wetgeving, voor u zullen er, door deze wijziging, geen veranderingen plaats vinden. Op 25 mei is de nieuwe AVG wetgeving van toepassing, veel mkb ondernemingen zijn hier (nog) niet echt mee bezig en daar waar de accountancy ons geen extra werk of problemen bezorgt doet de nieuwe AVG wetgeving wel. Deze wetgeving is ook op u van toepassing daarom hebben wij een groot artikel gewijd aan deze wetgeving. Wij als organisatie hebben veel privacygevoelige informatie van u waar wij vanzelfsprekend zeer vertrouwelijk mee omgaan, de wetgeving voegt hier nog een aantal eisen aan toe. Zo dienen wij van u een verwerkersovereenkomst te hebben om al uw gegevens te mogen verwerken. De nieuwe wet eist dat wij dit in een overeenkomst dienen vast te leggen. Wat een overeenkomst van uw zijde dient te zijn. Wij begrijpen dat dit voor een niet juridisch of administratief ingesteld bedrijf niet eenvoudig is en daarom zullen wij er voor zorgen dat u binnenkort een blanco overeenkomst krijgt die door u ingevuld moet worden, zonder deze overeenkomst mogen wij wettelijk gezien geen zaken met u doen. De wetgeving stelt nog meer eisen, de grote lijn staat in het voornoemd artikel. Feit is dat de overheid er veel aandacht aan besteed maar zelf ook niet exact weet wat de eisen zijn, een deel zal de komende jaren ingevuld gaan worden. Eenvoudiger gaat de AVG wetgeving het niet maken. Naast voornoemde problematiek ook aandacht voor een aantal specifiek agrarische zaken zoals het GLB budget, derogatie, subsidies, Friesland Campina en een stukje voor de zelfzuivelaars. Wij wensen u veel leesplezier toe.

W. Hulshof

Download

19
mrt

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 2

De winter heeft ons land weer verlaten en het voorjaar komt snel dichterbij. We hebben zelfs al enkele voorjaarsachtige dagen achter de rug. Ondernemers die hun land bewerken worden onrustig. Ook hebben sommige melkveehouders een onrustige tijd achter de rug, vanuit Den Haag is dan ook een soort van excuus gekomen dat de communicatie vanuit het ministerie wel iets doordachter had gekund. Laten we hopen dat men er iets van heeft geleerd.
In deze nieuwsbrief artikelen over de gecombineerde opgave bij de kamer van koophandel waarbij de inschrijving hoofdactiviteit landbouw moet zijn om voor uitbetaling in aanmerking te komen. Is dit niet het geval dan kan uitbetaling altijd nog wel maar dan wordt het wel een stuk ingewikkelder. Ook in dit kader een artikel dat onder bepaalde voorwaarden er ook rechten verkregen kunnen worden op natuurterreinen. Daarnaast een uitleg dat vanaf 2018 een “jonge landbouwer” altijd 5 jaar zijn toeslag krijgt uitgekeerd. Vervolgens ook nog een aantal artikelen aangaande de fosfaatrechten waarbij het 1e artikel ingaat op de overdracht van deze rechten en het 2e artikel op de 100 kg ondergrens en hobbymatig vee houden. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u uw voordeel kunt doen met deze nieuwsbrief.
Mocht u nog vragen hebben aangaande deze nieuwsbrief of andere vragen hebben schroom dan niet om onze adviseurs te vragen.

W. Hulshof

Download

20
feb

Special Lonen 2018

Hierbij de Special Lonen 2018 met informatie over de Wet tegemoetkomingen loondomein, DBA, Pensioen, Auto, loon – en premieheffingen, AVG-privacyregels en arbeidsrecht.

Download

13
feb

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 1

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief 2018. Vanzelfsprekend in deze nieuwsbrief artikelen die te maken hebben met de fosfaatrechten en een artikel aangaande de derogatie mag ook niet ontbreken. Daarnaast aandacht voor de vergroeningseisen ten aanzien van het ecologisch aandachtsgebied. Voorts nog aandacht voor de volgende fiscale onderwerpen MIA/EIA en Vamil en tevens de maatlat schoon erf. Wij hopen dat 2018 een goed ondernemers jaar mag zijn en wensen u veel leesplezier.

W. Hulshof

Download