0599-696490

Nieuws - Pagina 3 van 6 - trippel aaa

4
jun

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 3

Hierbij weer onze vertrouwde nieuwsbrief. Om te beginnen melden wij dat de trippel aaa organisatie een
accountantsorganisatie is geworden, dit heeft te maken met gewijzigde wetgeving, voor u zullen er, door deze wijziging, geen veranderingen plaats vinden. Op 25 mei is de nieuwe AVG wetgeving van toepassing, veel mkb ondernemingen zijn hier (nog) niet echt mee bezig en daar waar de accountancy ons geen extra werk of problemen bezorgt doet de nieuwe AVG wetgeving wel. Deze wetgeving is ook op u van toepassing daarom hebben wij een groot artikel gewijd aan deze wetgeving. Wij als organisatie hebben veel privacygevoelige informatie van u waar wij vanzelfsprekend zeer vertrouwelijk mee omgaan, de wetgeving voegt hier nog een aantal eisen aan toe. Zo dienen wij van u een verwerkersovereenkomst te hebben om al uw gegevens te mogen verwerken. De nieuwe wet eist dat wij dit in een overeenkomst dienen vast te leggen. Wat een overeenkomst van uw zijde dient te zijn. Wij begrijpen dat dit voor een niet juridisch of administratief ingesteld bedrijf niet eenvoudig is en daarom zullen wij er voor zorgen dat u binnenkort een blanco overeenkomst krijgt die door u ingevuld moet worden, zonder deze overeenkomst mogen wij wettelijk gezien geen zaken met u doen. De wetgeving stelt nog meer eisen, de grote lijn staat in het voornoemd artikel. Feit is dat de overheid er veel aandacht aan besteed maar zelf ook niet exact weet wat de eisen zijn, een deel zal de komende jaren ingevuld gaan worden. Eenvoudiger gaat de AVG wetgeving het niet maken. Naast voornoemde problematiek ook aandacht voor een aantal specifiek agrarische zaken zoals het GLB budget, derogatie, subsidies, Friesland Campina en een stukje voor de zelfzuivelaars. Wij wensen u veel leesplezier toe.

W. Hulshof

Download
19
mrt

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 2

De winter heeft ons land weer verlaten en het voorjaar komt snel dichterbij. We hebben zelfs al enkele voorjaarsachtige dagen achter de rug. Ondernemers die hun land bewerken worden onrustig. Ook hebben sommige melkveehouders een onrustige tijd achter de rug, vanuit Den Haag is dan ook een soort van excuus gekomen dat de communicatie vanuit het ministerie wel iets doordachter had gekund. Laten we hopen dat men er iets van heeft geleerd.
In deze nieuwsbrief artikelen over de gecombineerde opgave bij de kamer van koophandel waarbij de inschrijving hoofdactiviteit landbouw moet zijn om voor uitbetaling in aanmerking te komen. Is dit niet het geval dan kan uitbetaling altijd nog wel maar dan wordt het wel een stuk ingewikkelder. Ook in dit kader een artikel dat onder bepaalde voorwaarden er ook rechten verkregen kunnen worden op natuurterreinen. Daarnaast een uitleg dat vanaf 2018 een “jonge landbouwer” altijd 5 jaar zijn toeslag krijgt uitgekeerd. Vervolgens ook nog een aantal artikelen aangaande de fosfaatrechten waarbij het 1e artikel ingaat op de overdracht van deze rechten en het 2e artikel op de 100 kg ondergrens en hobbymatig vee houden. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u uw voordeel kunt doen met deze nieuwsbrief.
Mocht u nog vragen hebben aangaande deze nieuwsbrief of andere vragen hebben schroom dan niet om onze adviseurs te vragen.

W. Hulshof

Download
20
feb

Special Lonen 2018

Hierbij de Special Lonen 2018 met informatie over de Wet tegemoetkomingen loondomein, DBA, Pensioen, Auto, loon – en premieheffingen, AVG-privacyregels en arbeidsrecht.

Download
13
feb

Agrarische Nieuwsbrief 2018 | 1

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief 2018. Vanzelfsprekend in deze nieuwsbrief artikelen die te maken hebben met de fosfaatrechten en een artikel aangaande de derogatie mag ook niet ontbreken. Daarnaast aandacht voor de vergroeningseisen ten aanzien van het ecologisch aandachtsgebied. Voorts nog aandacht voor de volgende fiscale onderwerpen MIA/EIA en Vamil en tevens de maatlat schoon erf. Wij hopen dat 2018 een goed ondernemers jaar mag zijn en wensen u veel leesplezier.

W. Hulshof

Download
12
jan

Agrarische nieuwsbrief 2017 | 6

We zitten alweer aan het einde van 2017, onze eindejaarstips zijn al verstuurd en in deze laatste nieuwsbrief van het jaar komen de fosfaatrechten, bedrijfstoeslagen en derogatie ruim aan de orde. Tevens nog enkele andere onderwerpen zoals de subsidie voor jonge landbouwers en een artikel over de afschaffing van de landbouwregeling in de BTW.

Download
23
nov

Agrarische nieuwsbrief 2017 | 5

Het jaar 2017 loopt al weer tegen het einde, nog ruim 9 weken tot aan de kerstdagen. Iedereen klaagt over een slechte zomer en dito herfst. Het vreemde hieraan is dat de weerdeskundigen zeggen dat sinds de metingen begonnen zijn, de afgelopen zomer in de top tien staat van warmste en zonnigste zomers. Laten we hopen dat de resterende 9 weken nog het nodige goed kunnen maken, tenminste voor ons gevoel.

Download
23
nov

Agrarische nieuwsbrief 2017 | 4

Het is vakantieperiode, een tijd waarin meestal weinig nieuws te melden is. Toch van onze kant een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief veel nieuws over het driewaardig negatief geladen ion dat in het bezit is van een tetraëdrische structuur oftewel PO4(3-) zijnde fosfaat. Verruiming van de normen, de generiek korting op rechten en het fosfaatreductieplan, komen inzake het driewaardig negatief geladen ion dat in het bezit is van een tetraëdrische structuur aan de orde.

Download
10
mei

Agrarische nieuwsbrief 2017 | 3

Hierbij de derde nieuwsbrief van 2017. Het voorjaar heeft al stevig op de deur geklopt met temperaturen boven de 20 graden, alhoewel momenteel koning winter nog even zijn laatste tanden laat zien met temperaturen tot -10 op klomphoogte. In deze nieuwsbrief weer verschillende actualiteiten zoals de gecombineerde opgave, een artikel over de GVE reductie, het laatste nieuws over de stoppersregeling melkveebedrijven en ook een artikel over de verruiming gebruiksnorm akkerbouwgewassen. Voor de pluimvee- en varkensbedrijven een stuk over de waarschijnlijke afschaffing van de POR-regeling per 1-1-18.

Download
10
mei

Agrarische nieuwsbrief 2017 | 2

Download
10
mei

Agrarische nieuwsbrief 2017 | 1

Download