0599-696490

MKB-afdeling

foto_administratieOndernemen is risico’s nemen. U weet als geen ander dat als de kans op een hoger rendement toeneemt, ook het risico toeneemt, zeker in het midden- en klein bedrijf. Graag ondersteunen wij u vooraf bij het maken van uw keuzes. Onze dienstverlening is ook afgestemd op deze werkwijze, namelijk een vaste prijs voor de basisdienstverlening, waarbij wij graag op de hoogte worden gehouden van uw plannen, zodat wij vooraf met u de beste beslissing kunnen nemen.
Ons team van mkb’ers heeft een diversiteit aan klanten, in de meest uiteenlopende sectoren. Zij helpen u graag de juiste afslag te nemen en zijn als geen ander samen met u actief in bedrijf. Onze medewerkers doen waar de MKB ondernemer behoefte aan heeft: persoonlijke benadering, pro-actief meedenken, bedrijfseconomisch advies, en zijn bovenal deskundig.

Hoe staat u ervoor als ondernemer?

Iedere ondernemer wil weten hoe het ervoor staat met zijn of haar bedrijf. Onze medewerkers weten als geen ander dat een mkb-ondernemer dag en nacht met het bedrijf bezig is. Vaak zeggen wij: een mkb-ondernemer is altijd vrij en nooit vrij. Meestal zeggen onze klanten: “dat valt wel mee”. Maar ook u neemt als u vrij bent uw bedrijf mee naar huis. Als u bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsauto wilt aanschaffen, welke extra’s moeten daar dan op? Of als u sollicitatiegesprekken heeft gevoerd, wie moet het worden? U bent 24 uur per dag 7 dagen in de week ondernemer, en als u plezier in uw werk en onderneming heeft zult u daar geen moeite mee hebben. Pas als er zorgen zijn komt u tot de conclusie: het ontbreekt aan inzicht in de cijfers. Wij helpen u graag door heldere verslaglegging en duidelijke toelichting, zowel tussentijds als bij de jaarrekening.

Waar verdient u, en waar niet?

Weet u als mkb-ondernemer waar binnen uw bedrijf het geld wordt verdiend, of denkt u het te weten. Alleen door een juiste analyse kunt u hier een gefundeerd antwoord op geven. De cliëntadviseurs van Trippel aaa zorgen samen met u voor de juiste analyse, welke start bij een goede en eenvoudige opzet van uw administratie. Uw administratie moet inzichtelijk maken welke onderdelen of afdelingen binnen uw bedrijf renderen. Op basis van deze gegevens kunt u een juiste beslissing nemen voor de toekomst. Dit hoeft niet per definitie te betekenen dat u de slecht draaiende onderdelen stopt en de best verdienende gaat uitbreiden. Want misschien kan de best verdienende wel niet zonder de slecht draaiende, en gooit u daarmee “het kind met het badwater weg”.

Wij mogen u niets nieuws vertellen

Het klinkt u waarschijnlijk vreemd in de oren, maar u leest het goed. Wij als mkb- cliëntadviseurs mogen u niets nieuws vertellen. En waarom dan wel niet? Dat zullen wij u uitleggen. Als u als ondernemer uw financiële administratie op orde heeft, en wij samen met u hebben gezorgd voor de juiste inrichting, dan ziet u in een oogopslag de cijfers. Maar belangrijker, dan ziet u uw onderneming achter de cijfers, en weet u de cijfers te vertalen naar uw dagelijkse praktijk. Hierdoor weet u hoe de zaken gaan. Als u pas achteraf hoort hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid, dan hebben wij ons werk niet goed gedaan en is onze missie mislukt. Daarom vinden wij het belangrijk dat u samen met onze mkb-cliëntadviseur kort terugblikt op de afgelopen periode, om te constateren dat dit overeenkomt met uw beeldvorming, om vervolgens actief te sparren over de nabije toekomst en de verre toekomst. Om gezamenlijk de bakens op de juiste positie te zetten en daardoor de goede weg te blijven volgen of in te slaan.

trippel aaa en startende ondernemers

Het onderwerp “startende ondernemers” zal in deze periode en in het licht van de alom heersende kredietcrisis bij u momenteel eerder sprookjesachtige gevoelens oproepen, dan dat u dit op serieuze gedachten brengt naar uw daadwerkelijke mogelijkheden tot het starten van een eigen bedrijf. Hoe onlogisch u dit ook zult vinden, de ervaringen onderschrijven deze stelling niet en u zult zich dan ook afvragen hoe dat kan. Klik voor meer info op onderstaande link.

PDF-Download