Klachten

Algemeen

Binnen trippel aaa vinden wij tevreden klanten heel belangrijk. Het betekent dat wij kwaliteit van onze dienstverlening en onze klantrelatie hoog in het vaandel hebben. Wij zijn ons ervan bewust, dat waar gewerkt wordt fouten kunnen worden gemaakt en ook worden gemaakt. Als organisatie die een hoge klanttevredenheid en kwaliteit nastreeft vinden wij, dat wij open moeten staan voor opmerkingen en klachten over onze dienstverlening. Dit onder het motto: “Bent u tevreden vertel het verder en hebt u een klacht vertel het ons”. Hieraan hebben wij concreet invulling gegeven door het introduceren van een klachtenregeling. Via deze regeling kunt u opmerkingen of klachten aan ons kenbaar maken. U stelt ons daarmee in staat de klanttevredenheid te herstellen en ons te laten leren van uw ervaringen.

Indienen van een klacht

Een goed gesprek biedt vaak al een oplossing. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen om de klacht te bespreken. Betreft de klacht een persoon, dan heeft het de voorkeur dat u de klacht eerst met de betreffende medewerkers bespreekt. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost of heeft u redenen om met een ander persoon hierover te spreken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de heer W. Hulshof

Wordt de klacht niet met een gesprek verholpen of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan vragen wij u de klacht schriftelijk kenbaar te maken. Een klachtenformulier is bij dit onderdeel op onze website te vinden. Desgewenst kun u ook een klachtenformulier opvragen via ons secretariaat. Wij verzoeken u het ingevulde formulier op te sturen naar trippel aaa, Tinnegieter 9-B, 9502 EX Stadskanaal ter attentie van de heer W. Hulshof. U kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan uw contactpersoon of aan de heer W. Hulshof. Indien u meldt dat u de klacht wilt laten behandelen via de Klachtenregeling, zal uw klacht op uw verzoek telefonisch worden vastgelegd op het klachtenformulier, waarna u een exemplaar als bevestiging wordt toegezonden.

Behandeling van de klacht

Uw klacht zal zo snel mogelijk worden opgepakt door de heer W. Hulshof. Binnen enkele dagen na indiening, zal contact met u worden opgenomen. Zo mogelijk zal dan al inhoudelijk worden gereageerd. Indien het niet lukt direct inhoudelijk te reageren, zal met u het vervolg worden doorgesproken. Het kan zijn dat wij een nadere toelichting en/of meer informatie van u nodig zijn. Op klachten die u schriftelijk bij ons hebt ingediend, ontvangt u van ons uiteraard ook schriftelijk een antwoord. Ons streven is om uw klacht binnen drie weken af te handelen. Lukt ons dat niet, dan ontvangt u daarover bericht. Wij informeren u daarbij over de reden waarom het niet is gelukt de klacht binnen drie weken af te handelen en over de verdere procedure.

Overige aspecten

De behandeling en afwikkeling van de klacht wordt door ons vastgelegd. Wij zijn dat ook vanuit onze beroepsregels verplicht. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de vastleggingen om. Indien het nodig is om extern advies in te winnen bij de afhandeling van de klacht, nemen wij vooraf met u contact op.

Agrarisch nieuws:

Advies nodig?

Neem contact op met onze specialisten voor passend advies.
Vrijblijvend
Direct naar: