Rapportages

De jaarrekening is voor jou als ondernemer een belangrijke rapportage, deze bestaat uit een:

  • balans
  • winst- en verliesrekening
  • kasstroomoverzicht
  • duidelijke toelichting
  • bedrijfseconomische jaarcijfers

 

De jaarrekening geeft jou een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken over het afgelopen jaar. Dit is nodig voor het doen van fiscale aangiftes en het verschaffen van financiële verantwoording aan externe financiers en financieringsvraagstukken.

Met tussentijdse financiële rapportages laten wij jou zien waar jouw onderneming staat. Met de bijbehorende analyses geeft het jou duidelijke informatie ten behoeve van de financiële aansturing. Hiervoor analyseren en interpreteren wij jouw bedrijfsgegevens, waarna we samen de sterke punten optimaliseren en de zwakke punten verbeteren. De financiële rapportages worden per maand, kwartaal of half jaar opgesteld.

Welke financiële rapportages bieden wij jou aan:

  • tussentijdse cijfers
  • prognoses
  • een financiële begroting
  • een meerjarenplanning
  • een liquiditeitsbegroting (cashflow)

 

De administratie, vertaald in overzichtelijke rapportages, zorgt ervoor dat je zicht hebt en houdt op jouw onderneming. 

Daarnaast kostenanalyse; zijn de uitgaven noodzakelijk of kun je deze beter onder controle houden? Deze vragen worden beantwoord bij tussentijdse rapportages. En indien nodig kan er tijdig bijgestuurd worden. Afhankelijk van jou wensen en de grootte van de onderneming kunnen onze adviseurs de rapportages maandelijks of per kwartaal maken en deze met jou bespreken. Door regelmatig de cijfers te bespreken blijft jouw onderneming financieel bestendig en kom je niet voor verrassingen te staan. Jouw administratie is de basis voor ons advies!

Agrarisch nieuws:

Advies nodig?

Neem contact op met onze specialisten voor passend advies.
Vrijblijvend
Direct naar: