IMG-20220408-WA0002
Author picture

ComponentAgro cursus

Er gaat veel veranderen in de agrarisch sector. Zo gaat vanaf 2023 het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van start, is er onzekerheid over de uitvoering van het 7de actieprogramma nitraatrichtlijnen en begint de oplossing voor stikstofdepositie vorm te krijgen.

Om onze klanten van dienst te zijn is het van belang om kennis over veranderingen breed in de organisatie te verspreiden. Daarom heeft ComponentAgro een cursus verzorgt waarin de actualiteiten zijn behandeld.