pexels-jannis-knorr-2933243
Author picture

Stikstofplannen van het kabinet aanleiding tot grote zorg

Op 10 juni presenteerden de ministers Van der Wal en Slaghouwer hun plannen voor klimaat en natuur en perspectief voor de agrarisch ondernemers.

Ook trippel aaa ziet dat deze plannen zeer ingrijpend zijn voor de agrarische sector. De overheid legt de reductieplannen neer bij de agrarische sector terwijl plannen voor andere sectoren als verkeer en industrie niet worden uitgewerkt. Het duidelijk toekomstperspectief voor de agrarische sector ontbreekt naar onze mening eveneens.

De plannen leiden tot grote onrust onder onze landbouwers, de uitdagingen in sommige regio’s zijn enorm. De vraag rijst of de overheid wel heeft nagedacht over de maatschappelijke effecten van de plannen.

De landbouw heeft een grote traditie als het gaat om innovatie voor de toekomst. In de voorgestelde plannen is hiervoor nauwelijks aandacht. De overheid richt zich vooralsnog met name op extensivering, sanering of beëindigen.

Trippel aaa pleit nadrukkelijk om de plannen gezamenlijk met de agrarische sector uit te werken met respect en zorgvuldigheid voor onze land- en tuinbouwers met veel ruimte voor innovatie

Trippel aaa blijft onze landbouwers volop ondersteunen met onze kennis. We zetten ons in voor innovatieve oplossingen waarbij ook de maatschappelijke opgaven kunnen worden ingepast in de bedrijfsvoering.

Het verdienmodel van de agrarische sector moet beschermd blijven! De adviseurs van trippel aaa staan u hierbij graag terzijde.